Lid worden

Wat leuk dat je lid wil worden bij Red Lions!

Als je lid wordt van onze club, betaal je jaarlijks een bedrag aan contributie. Als je begint, heb je natuurlijk ook een eigen tenue nodig en schaf je een eigen handschoen aan. Wij zorgen voor de overige materialen, zoals ballen, knuppels, helmen en de catchersuitrusting.De contributies voor 2023 zijn als volgt:

Table not implemented

Jeugd – 5 t/m 9 jaar*              € 136,00
Jeugd – 10 t/m 17 jaar*          € 168,00
Senioren vanaf 18 jaar*           € 245,00
Niet-spelende leden                 €   22,00
*Contributie wordt berekend op basis van de leeftijd die op 1 oktober van het betreffende jaar/seizoen is bereikt. Dit is het zelfde criterium als wat de KNBSB hanteert voor het berekenen van de bondsbijdrage. Ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering wordt de nieuwe contributie voor dat jaar vastgesteld.

Ooievaarpas

Red Lions is aangesloten bij de Stichting Ooievaarspas.

Inschrijfformulier 2024

Download het  inschrijfformulier, print het uit, vul het formulier in en lever het in bij de coach of stuur het formulier per e-mail op naar secretaris@redlions.nl.

Clubregels Red Lions

 • Een contributiejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar

 • Ieder ingeschreven spelend lid is verplicht jaarlijks de contributie te betalen.

 • De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 • De contributie dient minimaal voor 1 juli te zijn betaald.

 • Niet tijdig betalen van de contributie betekent niet spelen.

 • Vragen m.b.t. het betalen van de contributie kunnen worden gesteld aan de penningmeester per e-mail: penningmeester@redlions.nl. Het (IBAN)bankrekeningnummer van Red Lions is NL37 INGB 0002348500.

 • Red Lions behoudt zich het recht voor een lid dat zijn contributie niet betaalt als wanbetaler bij de KNBSB op te geven. Het betreffende lid zal door de vereniging worden geroyeerd.

 • Van alle leden van Red Lions wordt verwacht dat zij tijdens de wedstrijden in het voorgeschreven Red Lions tenue spelen.

 • Van alle leden van Red Lions wordt verwacht dat zij na gebruik het veld, kleedkamer(s) en/of de kantine gezamenlijk netjes opgeruimd achterlaten.

 • Van alle leden van Red Lions van 16 jaar en ouder wordt verwacht dat zij kantinediensten draaien tijdens thuiswedstrijden of dat zij optreden als scheidsrechter bij thuiswedstrijd. Ouders van jeugdleden nemen de kantinediensten en scheidrechters beurten over van de jeugdleden. Meer informatie over het draaien van kantinediensten is terug te vinden in het kantineprotocol dat achter de bar in de kantine hangt.

 • Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar,

  dus vóór 1 december te worden gedaan bij de secretaris. Dit kan per e-mail: secretaris@redlions.nl. De uitschrijving is definitief na bevestiging van de secretaris.

 • Bij niet tijdig opzeggen, is het lid minimaal de helft van de contributie verschuldig.