Respect the game - Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, en vooral minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Helaas worden we in Nederland nog te vaak opgeschrikt met verhalen over seksuele intimidatie (of erger), fysieke intimidatie of pesten rond het beoefenen van de sport.

Als sportvereniging zien wij het als onze plicht maatregelen te nemen die misstanden kunnen voorkomen. RHSV Red Lions hanteert de gedragscodes die door het NOC*NSF zijn opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragscodes als toetssteen voor het gedrag van begeleiders, sporters, vrijwilligers en functionarissen in concrete situaties. Alle sportbonden, die zijn aangesloten bij het NOC*NSF (ook de KNBSB), hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor functionarissen en vrijwilligers is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. Klik hier voor de opgestelde gedragscode van de KNBSB  

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon voor RHSV Red Lions is Reinier Prenger. Hij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de vereniging. Hij te bereiken via e-mail vertrouwenspersoon@redlions.nl of telefonisch 06-4611 9997.

RHSV Red Lions
Sportpark Hoekpolder
Weidedreef 2

2286 KT Rijswijk

E-mail secretaris@redlions.nl

Volg Red Lions