Corona update vanuit de KNBSB

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze aanpak is erop gericht de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 1 juni, zo maakten de regering en het RIVM bekend.


Wat de gevolgen zijn van deze maatregelen op het beoefenen van sport in het algemeen en onze sporten in het bijzonder, is nog niet duidelijk. De KNBSB heeft in de komende dagen overleg met overheidsinstanties, NOC*NSF en andere bonden om te komen tot een duidelijk beeld van de consequenties voor de competities, evenementen en clubactiviteiten.
Zodra er duidelijkheid is, over het vervolg van onze competitie, trainingen en clubactiviteiten zullen we je hierover informeren.

We hopen iedereen weer gezond op het veld te zien zodra dit kan! Stay safe.