Contributie 2020

In deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het coronavirus stil ligt lopen de kosten voor het grootste deel gewoon door. Met name het wegvallen van de kantine inkomsten is een grote tegenvaller.

Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de vereniging erdoorheen helpen.

Dat kan nu door het betalen van de contributie. Het is mogelijk om het in 2 delen te betalen: 50% voor 1 juni en 50% voor 1 augustus. Overmaken naar NL37 INGB 0002 3485 00 t.n.v. Red Lions.

(Leeftijds)categoriePer jaar
Niet spelend lid€ 20,00
NS + bondslid€ 40,00
T/m 9 jaar€ 122,00
10 t/m 17 jaar€ 151,00
Vanaf 18 jaar€ 220,00

Familiekorting*
1e lid: 0% (hoogste bedrag lidmaatschap)
2e lid: 5% korting
3e lid en verder: 10% korting
*De korting geldt alleen voor familieleden die woonachtig zijn op hetzelfde woon/huisadres.

Het kan natuurlijk zijn dat je door de coronamaatregelen ook in financieel zwaar weer zit. Neem dan contact op met de penningmeester, Ed Hoet via penningmeester@redlions.nl. We gaan samen op zoek naar een oplossing.