Red Lions zoekt penningmeester

Onze penningmeester heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen bij onze volgende Algemene Ledenvergadering op 15 maart as.. Hierdoor is er bij onze mooie club een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester.

We zijn dus nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester vormt samen met de secretaris en de voorzitter het dagelijks bestuur (DB) van de vereniging. Het DB werkt nadrukkelijk met elkaar samen in het besturen van de vereniging.

De nieuwe penningmeester wordt gevraagd een VOG RP (voor rechtspersonen) te kunnen overleggen. De vereniging kan eventueel helpen bij de aanvraag hiervan. Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij onze secretaris Hester Groenendijk, via secretaris@redlions.nl

Om eventuele kandidaten meer informatie te geven, hebben we de volgende, niet uitputtende, omschrijving van deze prachtige functie opgesteld.

Lees verder

Nieuwe werpmachine voor slagtraining dankzij ING

Via Winnie Boer hebben we van de ING een mooie donatie mogen ontvangen. Deze donatie hebben we besteed aan een nieuwe werpmachine, namelijk de Jugs Lite-Flite Pitching Machine. Deze zal worden ingezet tijdens de slagtrainingen buiten op ons veld.

Behalve een nieuwe werpmachine hebben we ook nog een volle ton speciale ballen voor deze werpmachine aangeschaft. We kijken er naar uit om deze nieuwe aanwinst over een paar weken, als we het veld weer op kunnen, in gebruik te nemen. Winnie en ING: heel erg bedankt!

Save the date: 15 maart 2017 – ALV Red Lions

Noteer alvast in je agenda: op woensdag 15 maart 2017 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) voor alle leden van Red Lions. Deze vindt plaats in onze kantine, Weidedreef 2, Rijswijk.

De kantine is vanaf 19.30 uur open, om 20:00 uur zal de voorzitter de vergadering openen. De stukken voor de vergadering worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering per e-mail naar alle leden verstuurd.

Tot 15 maart!